Entry: akala ko kaya ko Jun 22, 2017akala ko kaya ko siya mawala. akala ko kaya ko araw araw hindi siya maisip. akala ko kaya ko mabuhay ng mag isa. akala ko kaya ko kalimutan siya. akala ko kaya ko ngumiti tulad ng dati. akala ko kaya ko maging malakas. akala ko kaya ko iwasan siya. akala ko kaya ko hindi na umiyak. pero paglipas ng mga araw mahirap magpanggap na akala mo kaya mo ang totoo ay mahina ka at hindi mo kayang wala siya sa buhay mo..

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments